سامانه جامع مدیریت امور اجتماعی


کارگران نمونه


سال :


ملی

صنعت
کشاورزی
خدمات
استانی

صنعت


No Photo

 
 • هادی ترکیان
 • کارگاه : نیروگاه شهید منتظری
 • موقعیت : اصفهان - شاهین شهر و میمه - شاهین شهر
 • آدرس :
 • شماره تماس : 9132115322
کشاورزی


No Photo

 
 • مرجان فروغی
 • کارگاه : شیرپگاه اصفهان
 • موقعیت : اصفهان - اصفهان - اصفهان
 • آدرس :
 • شماره تماس : 09131012657
خدمات


No Photo

 
 • مرتضی گلشنی منش
 • کارگاه : معاونت عمران وشهر سازی شهرداری اصفهان
 • موقعیت : اصفهان - اصفهان - اصفهان
 • آدرس :
 • شماره تماس : 09133653405

بالا