سامانه جامع مدیریت امور اجتماعی


واحد نمونه


سال :ملی
استانی


No Photo

 
  • کارگاه : پارس زنده رود پلاست
  • مدیریت : کمال پایمرد
  • موقعیت : اصفهان - برخوار - دولت آباد
  • آدرس :
  • شماره تماس : 09166510050


No Photo

 
  • کارگاه : دامداری فکا
  • مدیریت : جمشید جلیل نژاد
  • موقعیت : اصفهان - اصفهان - اصفهان
  • آدرس :
  • شماره تماس : 09132672539

بالا