سامانه جامع مدیریت امور اجتماعی


گروه کار نمونه


سال :


ملی

صنعت
کشاورزی
خدمات


No Photo

 
 • سرگروه: آقای علی صادقی1-آقای وحید بابازاده2-خانم سمیه مرادزاده
 • کارگاه : صنایع پیشرفته وستا صنعت جهان نما
 • موقعیت : اصفهان - اصفهان - اصفهان
 • آدرس :
 • شماره تماس : 09131832008
استانی

صنعت


No Photo

 
 • آقای هیراد عباس زاده1-آقای رضا آذر2-آقای حمید دهقانی
 • کارگاه : (فراوردهای نسوزایران شهرستان مبارکه)
 • موقعیت : اصفهان - مبارکه - مبارکه
 • آدرس :
 • شماره تماس : 9131295800
کشاورزی


No Photo

 
 • سر گروه:آقای سیدیزدان شیرمردی
 • کارگاه : قارچ یکتای سپاهان اصفهان
 • موقعیت : اصفهان - اصفهان - اصفهان
 • آدرس :
 • شماره تماس : 09139885907
خدمات

بالا