سامانه جامع مدیریت امور اجتماعی

قانون کار جمهوری اسلامی ایران
  • ماده 192 : کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند .
  • ماده 182 : کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (192) این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .
ثبت نام کارفرما/نماینده کارفرما


توجه : موارد ستاره دار الزامی می باشند

شماره ملی *

جنسیت
نام *
نام خانوادگی *

پست الکترونیک
تاریخ تولد *

آدرس *

تلفن *
تلفن همراه *

کد امنیتی *

بالا